U bent hier

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT                                                                               
18 augustus 2016 – 19:00 uur

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat

Brussel, België – 18 augustus 2016 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) maakt vandaag de financiële resultaten bekend voor het eerste semester van 2016, dat werd afgesloten op 30 juni 2016.

Samenvatting van de kerncijfers voor het eerste semester van 2016

 • Winst voor belastingen bedraagt 2.303 kEUR ten opzichte van 1.942 kEUR vorig jaar
 • EBITDA neemt toe van 2.225 kEUR naar 2.740 kEUR
 • Omzet stijgt met 4,0% van 8.892 kEUR naar 9.251 kEUR
 • Netto-winst bedraagt 1.865 kEUR ten opzichte van 2.364 kEUR
 • Financiële en handels- en overige schulden werden met respectievelijk 589 kEUR en 857 kEUR afgebouwd ten opzichte van 31 december 2015

Voornaamste resultaat-indicatoren van het eerste semester van 2016:

De Groep heeft een omzet gerealiseerd van 9.251 kEUR in vergelijking met 8.892 kEUR voor dezelfde periode vorig jaar, wat neerkomt op een toename van de omzet met 359 kEUR of 4,0% in vergelijking met het eerste semester van 2015. De omzet van het eerste semester van 2016 bestaat voor respectievelijk 5.456 kEUR uit opbrengsten met betrekking tot terminals (t.o.v. 6.065 kEUR per 30 juni 2015) en 3.795 kEUR uit opbrengsten met betrekking tot autorisaties (t.o.v. 2.827 kEUR per 30 juni 2015). De verhoging situeert zich dus voornamelijk in het segment van de autorisaties.

Inzake de terminalactiviteit dient aangehaald te worden dat in de vergelijkende periode in 2015 de asset deal met GlobalPay was verwerkt evenals een sterk tweede kwartaal. Dit verklaart waarom de omzet uit dit segment over de eerste zes maanden van 2016 zo’n 609 kEUR of 10 procent lager uitvalt. Anderzijds tekent het segment van de autorisaties een significante stijging op van 968 kEUR of 34,2% door betere kickbacks en een stijging van het aantal contracten dat autorisatie-opbrengsten genereert. Onder de terminalactiviteit valt de verhuur van betaalterminals, de installatie van het systeem bij nieuwe klanten en de onderhoudscontracten. Onder het segment van autorisaties verstaan we de inkomsten per elektronische transactie.

De operationele cashflow (EBITDA) voor het eerste semester bedraagt 2.740 kEUR ten opzichte van 2.225 kEUR voor het eerste semester van 2015 wat een verbetering is van 515 kEUR of 23,1%. De winst voor belastingen bedraagt 2.303 kEUR in vergelijking met 1.942 kEUR voor het eerste semester in 2015, wat een verbetering is van 361 kEUR of 18,6% ten gevolge van zowel een beter bedrijfsresultaat (233 kEUR hoger) als een beter financieel resultaat (128 kEUR hoger). De nettowinst bedraagt 1.865 kEUR in vergelijking met een nettowinst van 2.364 kEUR voor het eerste semester in 2015, wat een vermindering is van 499 kEUR of 21,1%. Dit verschil is te wijten aan het feit dat er in het eerste semester van 2015 latente belastingsopbrengsten werden verwerkt van 424 kEUR in vergelijking met latente belastingskosten van 436 kEUR in het eerste semester van 2016. De nettocashflow bedraagt 2.784 kEUR vergeleken met 3.002 kEUR voor het eerste semester in 2015

Voornaamste aandachtspunten in de financiële positie per 30 juni 2016: 

 • het eigen vermogen bedraagt 25.619 kEUR en vertegenwoordigt 81,2% van de passiva;
 • de financiële schulden werden met 589 kEUR afgebouwd sinds 31 december 2015 en bedragen 3.600 kEUR ten opzichte van 4.189 kEUR;
 • de handels- en overige schulden kennen een afname van 857 kEUR ten opzichte van 31 december 2015 en bedragen 1.717 kEUR ten opzichte van 2.574 kEUR

Voornaamste resultaat-indicatoren van het tweede kwartaal van 2016:

 • de Groep heeft tijdens het tweede kwartaal van 2016 een omzet gerealiseerd van 5.230 kEUR in vergelijking met 4.974 kEUR voor dezelfde periode in 2015, wat neerkomt op een toename van de omzet met 256 kEUR of 5,2%;
 • de omzet van het tweede kwartaal van 2016 bestaat voor respectievelijk 2.567 kEUR uit opbrengsten met betrekking tot terminals (t.o.v. 3.277 kEUR per 30 juni 2015) en 2.663 kEUR uit opbrengsten met betrekking tot autorisaties (t.o.v. 1.697 kEUR per 30 juni 2015). De verhoging in het segment van de autorisaties heeft dus de lagere omzet met betrekking tot de terminals kunnen compenseren;
 • inzake de terminalactiviteit dient aangehaald te worden dat in de vergelijkende periode in 2015 een zeer hoog aantal nieuwe contracten werden getekend. Dit verklaart waarom de omzet uit dit segment in dat tweede kwartaal van 2016 zo’n 660 kEUR of 20,1% lager uitvalt;
 • anderzijds tekent het segment van de autorisaties een significante stijging op van 966 kEUR of 56,9% ten gevolge van betere kickbacks, een stijging van het aantal contracten dat autorisatie-opbrengsten genereert en een stijging door het in werking treden van het brokering contract eind juni 2015; 
 • de operationele cashflow (EBITDA) voor het tweede kwartaal bedraagt 1.560 kEUR ten opzichte van 1.440 kEUR voor het tweede kwartaal van 2015 wat een verbetering is van 120 kEUR of 8,3%;
 • de winst voor belastingen bedraagt 1.297 kEUR in vergelijking met 1.226 kEUR voor het tweede kwartaal in 2015, wat een verbetering is van 71 kEUR of 5,8% ten gevolge van voornamelijk een beter financieel resultaat (66 kEUR hoger), en in lijn ligt met het bedrijfsresultaat van het eerste kwartaal in 2016; 
 • de nettowinst bedraagt 1.116 kEUR in vergelijking met een nettowinst van 1.438 kEUR voor het tweede kwartaal in 2015, wat een afname inhoudt van 322 kEUR of 22,4%. Dit verschil is te wijten aan het feit dat er in het tweede kwartaal van 2015 latente belastingsopbrengsten werden verwerkt van 212 kEUR in vergelijking met latente belastingskosten van 181 kEUR in het tweede kwartaal van 2016;
 • de nettocashflow bedraagt 1.632 kEUR vergeleken met 1.841 kEUR voor het tweede kwartaal in 2015

Gewijzigde presentatie van de omzet en kostprijs der verkopen

In het persbericht met betrekking tot de resultaten van het eerste kwartaal van 2016 werd deze wijziging voor het eerst toegelicht. Tot en met het boekjaar 2015 werden de verkregen commissies uit autorisatie-overeenkomsten als netto-baat verwerkt onder de omzet. Vanaf het boekjaar 2016 wordt deze omzet niet langer netto erkend, maar gesplitst in bruto-omzet en gerelateerde kosten. 

De Europese Unie heeft op 29 april 2015 de zgn Interchange Fee Regulation uitgevaardigd (publicatie in Official Journal van Europese Unie op 19 mei 2015). Diverse bepalingen worden van kracht op diverse data. Zo worden de bepalingen inzake de interchange fee van kracht op 9 december 2015 terwijl het merendeel van de andere bepalingen pas recentelijk op 9 juni 2016 van kracht werden.

De voornaamste beweegreden van de IFR bestaat erin de interchange fees te beperken en de transparantie van de kostprijs van het gebruik van betaalkaarten te verbeteren.

Door deze hogere transparantie van de diverse bestanddelen werd een totaalbeeld van de kosten bekomen. Keyware heeft ervoor geopteerd om enerzijds de globale opbrengsten (zijnde de Merchant Service Charge die aan de handelaar wordt aangerekend) en anderzijds alle gerelateerde kosten afzonderlijk onder te brengen in respectievelijk de omzet en kostprijs van de verkopen.

De wijziging van deze presentatie heeft alleen een impact op bestanddelen van de bruto-marge: 

Vergelijkende presentatie van de winst-en verliesrekening

(1) winst- en verliesrekening per 30 juni 2015 volgens de nieuwe voorstelling
(2) winst- en verliesrekening per 30 juni 2015 volgens de vroegere voorstelling

 • deze gewijzigde voorstelling van de autorisatie-opbrengsten en kostprijzen heeft derhalve alleen een impact op de individuele bestanddelen van de bruto-marge, namelijk de omzet en de kostprijs der verkopen (grond- en hulpstoffen);
 • de overige rubrieken van de winst-en verliesrekening per 30 juni 2015 ondergaan geen enkele wijziging;
 • er is geen impact op het (openings) eigen vermogen per 1 januari 2016;
 • evenmin is er enige wijziging aan te brengen in de balans noch in het kasstroomoverzicht per 30 juni 2015

Interimdividend

De toenemende rentabiliteit van de voorbije jaren en de goede resultaten van het eerste semester van 2016 brengt Keyware ertoe een gedeelte van de winst uit te keren aan de aandeelhouders als een dividend en dit voor de eerste maal in haar bestaan.

De Raad van Bestuur heeft vandaag beslist over te gaan tot de uitkering van een interimdividend in contanten op basis van de halfjaarlijkse resultaten per 30 juni 2016 die aan een nazicht werden onderworpen van de commissaris BDO Bedrijfsrevisoren CVBA.

Het interimdividend zal bruto 0,020 EUR per aandeel bedragen, wat overeenstemt met een brutodividend van 424 kEUR. Het netto bedrag per aandeel, onder aftrek van de roerende voorheffing (27%) bedraagt 0,0146 EUR. ING Bank NV treedt op als centraliserende tussenpersoon in dit proces. 

De volgende kalender wordt gehanteerd:

 • Ex-dividend datum:                                                                                                  22/08/2016
 • Boekingsdatum:                                                                                                       23/08/2016
 • Betaaldatum:                                                                                                            24/08/2016

Over Keyware

Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen, getrouwheidssystemen, identiteitstoepassingen en daaraan verwant transactiebeheer. Keyware is gevestigd in Zaventem, België en meer informatie is beschikbaar opwww.keyware.com

Voor bijkomende informatie, contacteer:   

Mr. Stéphane Vandervelde
President & CEO
Keyware Technologies
Tel: +32 (0)2 346.25.23
ir@keyware.com
www.keyware.com